Národní den holčiček v Indii

Národní den holčiček v Indii

Indie zavedla “Národní den holčiček”, aby zabránila rostoucí nepřirozené převaze v počtu narozených chlapečků.

Ve snaze zvýšit povědomí veřejnosti o hlubokém nepoměru mezi narozenými chlapci a děvčaty v Indii, se federální vláda rozhodla vyhlásit 24. leden “Dnem holčiček”. Návrh byl schválen jako součást boje proti “pohromě” v podobě vysokého počtu potratů z důvodu nechtěného pohlaví dítěte a také podvýživy, které čelí potomci ženského pohlaví.

Indie má jeden z nejvíce pokřivených poměrů pohlaví narozených dětí ve světě. Na 1000 mužů připadá méně než 925 narozených žen a to díky silné preferenci mužských potomků. Podle tradice Hindu nemůže otec dospět k vykoupení, pokud nemá syna, který by mu uspořádal pohřební obřad. Toto náboženské dogma dalo vzniknout systému, jež požaduje značné věno při sňatku dcery, a tím zatěžuje nemajetné rodiče dcer nadměrným finančním závazkem. Díky tomu se mnoho párů rozhodne pro potrat v okamžiku, kdy se dozví pohlaví ještě nenarozeného dítěte. Podle statistiky federální vlády chybí v Indii za posledních dvacet let více než 10 milionů dívek a to díky ukončení těhotenství kvůli nechtěnému pohlaví dítěte.