Jak na pohlaví - tip na knihu

Kniha o pohlaví dítěte

Kniha Jak vybrat pohlaví dítěte od Rebeccy Washburn probírá všechny možné způsoby ovlivnění pohlaví dítěte.

V knize jsou upřednostněny ty aspekty, které byly vědecky ověřené. Věnuje se mnoha známým metodám (Ericcsonova, Jonášova a další) a srovnává je s vlastními poznatky a zkušenostmi. Nakonec podává přehled technik zhuštěný do tří základních kroků, které by podle všeho měly spolehlivě vést ke kýženému výsledku. A podle reakcí čtenářů skutečně fungují. Kniha je dostupná v angličtině.